(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Ngày 16/02/2023, công đoàn Viện Phát triển bền vững đã tổ chức Đại hội công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm đánh giá toàn bộ hoạt động của công tác đoàn Viện giai đoạn 2019 – 2023 rút ra những bài học để định hướng cho hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới 2023 – 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Phương Thuý – đại diện Công đoàn Trường và toàn thể công đoàn viên công đoàn Viện PTBV.

Quang cảnh Đại hội

Mở đầu đại hội, đồng chí Lê Thị Thu Hương – chủ tọa đọc báo cáo tổng kết công tác giai đoạn 2019 – 2023, Trong những năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình sáp nhập, đội ngũ công chức và người lao động của Viện đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Viện đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động vì mục tiêu phát triển bền vững, làm tốt công tác phát triển đoàn viên công đoàn và xây dựng công đoàn bộ phận vững mạnh.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Quang Cảnh – Bí thư chi bộ, Quyền Viện trưởng – Viện PTBV ghi nhận và biểu dương những kết quả mà công đoàn bộ phận Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Công đoàn bộ phận Viện cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, xây dựng thành chương trình cụ thể cho từng năm và tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Đ/c Lê Quang Cảnh phát biểu tại đại hội

Đại hội đã thông qua hội nghị đoàn viên công đoàn toàn đơn vị. Vì số lượng đoàn viên của Viện dưới 15 người nên chỉ được bầu 01 Chủ tịch. Đại hội đã bầu bầu trực tiếp Chủ tịch tại đại hội, đồng chí Lê Thị Thu Hương được tín nhiệm bầu là Chủ tịch công đoàn bộ phận Viện Phát triển bền vững nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đ/c Lê Thị Thu Hương – Chủ tịch công đoàn bộ phận Viện Phát triển bền vững nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đ/c Phạm Thị Phương Thuý và các công đoàn viên chúc mừng Chủ tịch công đoàn bộ phận Viện PTBV nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bài và ảnh: Viện PTBV