(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

ĐẠI HỘI CHI BỘ VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sáng 27/9/2022, Chi bộ Viện Phát triển bền vững tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Điều hành Đại hội có đồng chí Bùi Đức Thọ- Bí thư Đảng uỷ trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Chi bộ Viện Phát triển bền vững đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra. Chi bộ luôn được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đồng chí Bùi Đức Thọ điều hành và phát biểu tại đại hội 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Bùi Đức Thọ ghi nhận những kết quả của Chi bộ Viện Phát triển bền vững đạt được trên các lĩnh vực công tác trong nhiệm kỳ 2020-2022. Những thành công đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 cũng chính là những thách thức của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí đề nghị Chi Bộ cần có những giải pháp đột phá về nhân sự, xây dựng và phát triển đội ngũ Đảng viên trong sạch vững mạnh để đảm bảo tính hướng đích của Chi bộ, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển củaTrường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đại hội cũng thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025 với các nội dung cơ bản để lãnh đạo, chỉ đạo Viện Phát triển bền vững hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với công tác đào tạo, Chi bộ Viện Phát triển bền vững phấn đấu tiếp tục quản lý chương trình đào tạo tiến sỹ bằng tiếng Anh (E-PHD), kết hợp giữa đào tạo và nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm đào tạo có giá trị, tiệm cận với khu vực và quốc tế. Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Chi Bộ Viện kiên định với định hướng nghiên cứu chất lượng, tạo ra những sản nghiêm túc và có giá trị khoa học cao, góp phần nâng cao vị thế của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Với tinh thần dân chủ và đoàn kết, Đại hội đã thống nhất bầu đồng chí Lê Quang Cảnh giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với tỷ lệ 100%.

Đồng chí Lê Quang Cảnh- Bí thư Chi bộ Viện Phát triển bền vững nhiệm kỳ 2022 – 2015 phát biểu

Đại hội Chi bộ Viện Phát triển bền vững, nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại hội làm lễ chào cờ

Đại hội tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Văn Thắng- cố Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Toàn cảnh đại hội

Bài và ảnh: Viện Phát triển bền vững