(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục tăng hạng trên bảng xếp hạng Impact Ranking

Ngày 12/6/2024, Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng tầm ảnh hưởng của các trường đại học trên toàn cầu. Trong kỳ xếp hạng lần này, Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục tăng thứ hạng lên nhóm 401-600 thế giới. Năm 2024, Việt Nam có 13 cơ sở giáo dục của Việt Nam tham gia bảng xếp hạng của THE. Đại học Kinh tế Quốc dân duy trì 3 năm liên tục có mặt tại bảng xếp hạng uy tín này.