(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Toạ đàm khoa học: Respiratory Health among Older Adults in Vietnam: Does Earlier-Life Military Role and War Exposure Matter?
Nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (E-PHD, sáng ngày 15/12/2022 Viện phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Tọa đàm khoa h...
Xem thêm
Góp ý Đề xuất nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh khoá 4 và 5 thuộc Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh
Chiều ngày 13/12/2022 Viện Phát triển bền vững đã tổ chức buổi Góp ý Đề xuất nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh khoá 4 và 5 thuộc Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh” tại phòng 1501 nhà A1 Đại...
Xem thêm
Lãnh đạo Viện phát triển bền vững trao đổi và làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế (ICD), Viện Nghiên cứu và Đào tạo (RTI), Bộ Tư pháp, Nhật Bản
Chiều ngày 6/12/2022, PGS.TS Lê Quang Cảnh – Quyền Viện trưởng Viện Phát triển bền vững đã có buổi trao đổi với Ông Koichi CHINONE, Giáo sư, Luật sư Chính phủ, Vụ Hợp tác Quốc tế (ICD), Viện Nghiên cứ...
Xem thêm
Khoá bồi dưỡng: “Thực hành có trách nhiệm và rà soát quyền con người cho Doanh nghiệp Nhật bản và chuỗi cung ứng”
Trong khuôn khổ Hợp tác giữa UNDP và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Viện Phát triển Bền vững chủ trì) về “Phát triển nội dung giảng dạy và nghiên cứu về quản trị tiên liệu và kinh doanh có trá...
Xem thêm
Toạ đàm khoa học: “Con đường công bố xuất bản trên những tạp chí hàng đầu và trở thành nhà nghiên cứu có tầm ảnh hưởng”
Sáng ngày 22/11/2022, tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân, đã diễn ra Tọa đàm khoa học với tựa đề: “Con đường công bố xuất bản trên những tạp chí hàng đầu và trở thành nhà nghiên cứu có tầm ảnh hưởng”...
Xem thêm
Toạ đàm khoa học: General equilibrium impact evaluation of food top-up induced by households’renewable power self-supply in 141 regions
Chiều ngày 16/11/2022, tại Viện Phát triển bền vững, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, đã diễn ra Tọa đàm khoa học với tựa đề: “General equilibrium impact evaluation of food top-up induced by household...
Xem thêm