(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

E-PhD at NEU: Coming seminar on Wed. 28 April 2021
National Economics University E-PhD Program Seminar Series   Modest improvement in governance led to increased public trust and effective COVID-19 response: Evidence from 2020 PAPI Survey[1] &nbs...
Xem thêm
Thông báo số 6 về việc điều chỉnh lịch nghỉ Tết của sinh viên, NCS do dịch bệnh Covid-19
Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả không để dịch bùng phát, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo: Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây! T...
Xem thêm
Seminar: CEOs’ career success: Protean career and personality perspectives in transition economies
National Economics University E-PhD Program Seminar Series CEOs’ career success: Protean career and personality perspectives in transition economies by Duc-Kien Nguyen Faculty of Human Resource Econom...
Xem thêm