(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

NCS. Đỗ Thanh Long bảo vệ luận án tiến sĩ
16h00 thứ Tư ngày 05/10/2022: NCS. Đỗ Thanh Long bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Exposure to internet content and formation of green consumption behavioural intention among generation Yers in Vietnam”...
Xem thêm
TIN BUỒN: GVCC, GS.TS NGUYỄN VĂN THẮNG TỪ TRẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN GS.TS. NGUYỄN VĂN THẮNG Sinh năm:1968 tại xã Yên Hưng, huyện Ý Yên, tỉnh Hà Nam Ninh (nay thuộc tỉnh...
Xem thêm
Seminar: Does e-learning service quality influence e-learning student satisfaction and loyalty? Evidence from Vietnam
by Long Pham Texas A&M University at Corpus Christi   Assistant Professor of Operations Management and Quantitative Analysis for Business, Department of Decision Sciences and Economics, College of...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Anh bảo vệ luận án tiến sĩ
Nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Anh bảo vệ luận án tiến sĩ Vào 16h00 ngày 11/07/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Phương Anh, chuyên ...
Xem thêm
Seminar: Social Innovation in the field of Education Disadvantage Reduction: A study of the mechanisms leading to social change and social impact measurement
by Dinh Anh Tuan National Economics University tuandinh@neu.edu.vn   Postgraduate Research Student Higher Degree by Research Leading to Doctor of Philosophy (Business) Program University of Northampto...
Xem thêm
Nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Mai, EphD-2 bảo vệ luận án tiến sĩ
Vào 16h00 ngày 26/04/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Thị Thu Mai, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (bằng tiếng Anh), với đề tài ̶...
Xem thêm