128 articles posted by spadmn

Seminar: Social Innovation in the field of Education Disadvantage Reduction: A study of the mechanisms leading to social change and social impact measurement
by Dinh Anh Tuan National Economics University tuandinh@neu.edu.vn   Postgraduate Research Student Higher Degree by Research Leading to Doctor of Philosophy (Business) Program University of Northampto...
Lịch công tác tuần 21 năm 2022 (Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2022 (Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thành...
Lịch công tác tuần 20 năm 2022 (Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2022 (Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Thời gian Nội dung Thàn...
Lịch công tác tuần 19 năm 2022 (Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2022 (Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Thời gian Nội dung Thà...
TS. Hoàng Phương Dung, EphD-2, đại diện cho 106 tân Tiến sĩ phát biểu tại Lễ Trao bằng Tân khoa Tiến sĩ và Khai giảng khóa NCS mới
Sáng ngày 23/4/2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng khóa nghiên cứu sinh mới và Trao bằng Tiến sĩ cho 106 tân Tiến sĩ đã bảo vệ thành công luận án trong năm 2021....
Lịch công tác tuần 18 năm 2022 (Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2022 (Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thời gian Nội dung Thành...