29 articles posted by spadmn

Chuyến nghiên cứu thực địa của Viện phát triển Bền vững cùng nghiên cứu sinh Chương trình Tiến sĩ bằng Tiếng Anh (E-PHD), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Trong những ngày đầu tháng 4 vừa qua, Viện phát triển Bền vững cùng nghiên cứu sinh Chương trình Tiến sĩ bằng Tiếng Anh (E-PHD), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có chuyến thực địa với chủ đề nghiên...
Lịch công tác tuần 15 năm 2021 (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2021 (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Thời gian Nội dung Thành ph...
Lịch công tác tuần 14 năm 2021 (Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2021 (Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Thời gian Nội dung Thà...
Lịch công tác tuần 13 năm 2021 (Từ ngày 23/3/2021 đến ngày 28/3/2021
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2021 (Từ ngày 23/3/2021 đến ngày 28/3/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ Thời gian Nội dung Thành ph...
Lịch công tác tuần 12 năm 2021 (Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2021 (Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021) Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa   Thời gian Nội d...
Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3...