NEU    Tiếng Việt    English
TUYỂN SINH

Tuyển sinh Khóa học ”Xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu định lượng"

Ngày đăng: 05/12/2019 10:17:22

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
-----------------------     
                             Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019                       

Tuyển sinh Khóa học
”Xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu định lượng"

Viện Phát triển bền vững, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trân trọng giới thiệu tới Quý Cơ quan, Tổ chức, và các cá nhân có quan tâm khóa đào tạo "Xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu định lượng".
Khóa học này được thiết kế nhằm phục vụ trực tiếp cho việc xử lý và phân tích số liệu trong các báo cáo định lượng. Trên thực tế, đây là các kiến thức và kỹ năng không thể thiếu để thực hiện nghiên cứu và viết báo cáo nghiên cứu, đặc biệt là với các công trình nghiên cứu quốc tế, luận văn tiến sĩ, và nghiên cứu ứng dụng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Nội dung khóa học: được thiết kế nhằm nâng cao kỹ năng và năng lực xử lý, phân tích số liệu định lượng cho các giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh ở các trường đại học, học viện, các tổ chức nghiên cứu thuộc các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý.
Giảng viên của chương trình được đào tạo bài bản ở nước ngoài về các phương pháp và kỹ thuật phân tích số liệu định lượng.
Thời lượng Chương trình: được thực hiện trong 6 buổi (mỗi buổi 3 tiếng), học ngoài giờ hành chính vào các ngày thứ 7, chủ nhật (Buổi sáng: từ 8h30 – 11h30; Buổi chiều: từ 13h30 – 16h30)
Lịch học dự kiến: 3 ngày, 4,5 và 11 Tháng 1/2020. (Thời gian đăng ký học: liên tục tuyển sinh)
Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Mai
Quy mô lớp học: từ 20-25 học viên/ 1 lớp
Học phí: 3.000.000/học viên (Gồm: tài liệu và cài đặt phần mềm).
Học viên nộp học phí trực tiếp tại văn phòng của Viện.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Viện Phát triển bền vững
Địa chỉ:           Phòng 1503, Nhà A1, 207 Giải PhóngTrường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
Hotline:           097.770.1963 (Mrs. Thúy); 091.237.5115 (Mrs. Hương) 
Email:              trinhthithuy@neu.edu.vn/ phuongthuy1602@gmail.com
Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của các Cá nhân, Quý Cơ quan và Tổ chức.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

  • Các trường Đại học, cao đẳng
  • Cơ quan nghiên cứu
  • Lưu: PTBV

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng


NỘI DUNG KHÓA HỌC
XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

Các nội dung chính:

  • Phân tích định lượng trong báo cáo nghiên cứu
  • Các chỉ số thống kê phục vụ phân tích định lượng
  • Thực hành sử dụng phần mềm tính toán các chỉ số thống kê.

#

NỘI DUNG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

CHỈ SỐ THỐNG KÊ PHỤC VỤ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ

1

- Ôn tập quy trình nghiên cứu định lượng
- Cấu phần báo cáo nghiên cứu định lượng, nội dung và đặc điểm từng phần

- Giới thiệu các chỉ số thống kê cho các nghiên cứu định lượng:
+ nghiên cứu mô tả
+ nghiên cứu suy luận

- Làm quen với phần mềm SPSS:
+ cài đặt, tạo file, đặt tên biến, và mã hóa biến
+ lập biến phân tổ, đổi giá trị của biến, tạo biến mới
+ nhập số liệu và kiểm tra lỗi nhập liệu.
- Thực hành phần mềm SPSS

2

- Mô tả dữ liệu trong nghiên cứu định lượng:
+ Yêu cầu chung về mô tả dữ liệu
+ Trình bày mô tả
- Giới thiệu phân phối xác suất

- Các chỉ số thống kê mô tả
+ Trung bình, trung vị, mode
+ Tần suất, %
+ Phương sai, độ lệch chuẩn
+ Hệ số tương quan, hiệp phương sai

- Làm sạch số liệu với SPSS:
+ loại bỏ cực trị/ngoại lai
- Tính toán các chỉ số thống kê mô tả:
+ Các chỉ số thống kê mô tả (như phần bên)
- Trình bày thống kê mô tả:
+ bảng biểu, các loại đồ thị cho các chỉ số thống kê mô tả
- Thực hành phần mềm SPSS


&
4

- Biến số và thước đo trong nghiên cứu định lượng:
+ Yêu cầu và ý nghĩa của nhân tố, biến số và thước đo
+ Trình bày và mô tả nhân tố, biến số và thước đo
- Giới thiệu về độ tin cậy và giá trị hiệu lực (reliability & validity)

- Các chỉ số đo độ tin cậy (reliability):
+ Cronbach alpha
+ Độ tin cậy theo thời gian
- Phân tích nhân tố (factor analysis)
- Các chỉ số đo giá trị hiệu lực (validity)

- Tính toán các chỉ số đo độ tin cậy trong SPSS
- Các kỹ thuật phân tích nhân tố trong SPSS
- Thực hành phần mềm SPSS

5

- So sánh nhóm trong phân tích định lượng:
+ Yêu cầu và ý nghĩa của so sánh nhóm
+ Trình bày và mô tả các nhóm

- So sánh các chỉ số giữa các nhóm
- T-test
- Các chỉ số trong phân tích ANOVA

- Lập bảng chéo (Cross-tables) trong SPSS
- Kiểm định T-test
- Phân tích ANOVA trong SPSS
- Thực hành phần mềm SPSS

6

- Phân tích mối quan hệ giữa các nhân tố trong nghiên cứu định lượng:
+ Lý thuyết và ý nghĩa hồi quy tuyến tính
+ Phân tích mối quan hệ giữa hai nhân tố
+ Phân tích mối quan hệ với nhiều nhân tố

- Các chỉ số phân tích hồi quy
+ R bình phương
+ B, Beta
+ Mức ý nghĩa thống kê

- Phân tích hồi quy với phần mềm SPSS:
+ Chạy số liệu
+ Đọc và trình bày kết quả
- Thực hành phần mềm SPSS

 

Các file đính kèm:Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: Phòng 1503, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 24.36280280/6550; 6551 - Website: http://isd.neu.edu.vn - Email: isd@neu.edu.vn