NEU    Tiếng Việt    English
Tin tức hoạt động

Báo cáo tiến độ và trình bày ý tưởng nghiên cứu - Chương trình Tiến sĩ bằng Tiếng Anh Khóa 3

Ngày đăng: 08/09/2020 8:51:53

Ảnh Toàn cảnh

Tại buổi báo cáo tiến độ, mỗi NCS có khoảng 45 phút bao gồm việc trình bày các ý tưởng nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các nội dung:

1) Chủ đề nghiên cứu dự kiến;

2) Tại sao chủ đề này thú vị;

3) Một số mục tiêu / câu hỏi nghiên cứu dự kiến;

4) Phương pháp tiếp cận nghiên cứu dự kiến.

Nghiên cứu sinh đã nhận được rất nhiều các ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội đồng chuyên môn và các đại biểu tham dự. Các ý kiến này sẽ giúp NCS thực hiện các chỉnh sửa cần thiết cho ý tưởng nghiên cứu luận án của mình để chuẩn bị chuyển sang các giai đoạn tiếp theo của chương trình nhằm công bố quốc tế và hoàn thành Luận án.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

Bài và Ảnh: Viện phát triển bền vững.Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: Phòng 1503, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 24.36280280/6550; 6551 - Website: http://isd.neu.edu.vn - Email: isd@neu.edu.vn