NEU    Tiếng Việt    English
Thông báo

Thông báo về việc cắt điện tại trạm Kinh tế Quốc dân 1

Ngày đăng: 17/09/2020 8:56:31

Để thực hiện công tác thay máy biến áp nâng công suất trạm Kinh tế Quốc dân 1 từ 630KVA lên 1000KVA thuộc dự án cải tạo mạng lưới cấp điện và thông tin liên lạc khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế Quốc dâ, Điện lực Hai Bà Trưng sẽ tiến hành cắt điện tại trạm điện Kinh tế Quốc dân 1, cụ thể như sau:

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: Phòng 1503, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 24.36280280/6550; 6551 - Website: http://isd.neu.edu.vn - Email: isd@neu.edu.vn