NEU    Tiếng Việt    English
Thông báo

Thông báo về việc lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên đối với việc mua giáo trình, sách tham khảo (bằng tiếng Anh) phục vụ giảng dạy thuộc khuôn khổ Dự án Thư viện Điện tử dùng chung

Ngày đăng: 03/09/2020 15:53:59

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BQL Dự án Thư viện Điện tử dùng chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                           Hà Nội, ngày 31 tháng  8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên đối với việc mua giáo trình, sách tham khảo (bằng tiếng Anh)
phục vụ giảng dạy thuộc khuôn khổ Dự án Thư viện Điện tử dùng chung

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc trường

Trong khuôn khổ Dự án Thư viện Điện tử dùng chung do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Ban quản lý dự án (BQL DA) có dành kinh phí trong năm 2020 để mua giáo trình, sách tham khảo (bằng tiếng Anh). Để phục vụ tốt nhất cho quá trình giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, BQL DA đề nghị các đơn vị trực thuộc Trường thông báo tới các giảng viên trong đơn vị về việc đăng ký mua giáo trình, sách tham khảo.

BQL DA trân trọng thông báo tới toàn thể quý thầy, cô “Danh mục sách giáo trình mới” do các nhà xuất bản uy tín cung cấp làm cơ sở để các quý thầy cô lựa chọn những đầu sách phù hợp… Đồng thời, quý Thầy cô có thể đăng ký thêm những giáo trình, sách thuộc chuyên ngành mà quý thầy cô đang trực tiếp giảng dạy (ngoài danh mục) để BQL DA có thêm thông tin giúp công tác bổ sung giáo trình, sách được hiệu quả, tối ưu.

          Thời hạn nộp đăng ký, bản mềm tới địa chỉ Email: senbt@neu.edu.vn (theo mẫu đăng ký đính kèm): trước ngày 08/9/2020.

          Trân trọng cảm ơn!

                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                          GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

                                                                                                                        ( đã ký )
 

                                                                                                             PGS.TS Bùi Đức Thọ

1. Phiếu đề nghị mua giáo trình: Phiếu đề nghị mua GT.xlsx
 
2. Tổng hợp giáo trình kinh tế bản in: 082020 TỔNG HỢP GIÁO TRÌNH KINH TẾ BẢN IN - NP.xlsx
 
3. Sách in chuyên ngành: 082020 SÁCH IN CHUYÊN NGÀNH NP.xlsxTrang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: Phòng 1503, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 24.36280280/6550; 6551 - Website: http://isd.neu.edu.vn - Email: isd@neu.edu.vn