NEU    Tiếng Việt    English
LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 47 năm 2020 (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020)

Ngày đăng: 17/11/2020 13:49:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 NĂM 2020
(Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 16/11/2020

08h00

Họp công tác chuẩn bị tham dự thi vòng Chung khảo và Lễ tổng kết, trao Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2020 tại TP.Hồ Chí Minh.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân, Hưng, Thảo (P.QLKH); Tuấn (K.Marketing); Hà (V.ĐTTT,CLC&POHE); Đường (K.BH); Hà (K.KHQL); Huệ (K.KT&QLNNL); Nam (V.QTKD); Hoàng, Nghị, Tâm, Linh (V.NHTC) và các sinh viên được triệu tập.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

08h30

Tọa đàm khoa học: “Tự chủ đại học ở Việt Nam: Thực trạng và Cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các trường Đại học công lập Việt Nam áp dụng mô hình quản lý theo cơ chế tự chủ hoàn toàn”.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Tổ chức; thành viên Đề tài và các Đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thành viên Đề tài chuẩn bị tài liệu

09h00

Khai mạc giải Cầu lông truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Năm 2020.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), GS.TS Phan Công Nghĩa - Chủ tịch Hội Thể thao Trường, cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Ngọc (ĐTN); Quỳnh Anh (P.TH); Huê (Trạm Y tế); Vân, Cường, Tình (BM.GDTC); Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Sân Cầu lông hầm B2 Nhà A1

BM. GDTC chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp Ban quản lý dự án SHAHEP.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban quản lý Dự án theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

BQL chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét bổ nhiệm ngạch viên chức.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Nhượng, Thúy, Tú (P.TCCB); Chi (P.TC-KT); Triệu (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp chuẩn bị cho buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh Chương trình Hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa ĐHKTQD và ĐH Lincoln.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban điều phối Chương trình.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h45

Họp Tổ công tác rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế bổ nhiệm.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Tọa đàm về hoàn thiện, nâng cao chất lượng đào tạo ngành Ngân hàng Tài chính đáp ứng nhu cầu Nhà tuyển dụng.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.QLĐT, P.KT&ĐBCLGD, P.TT-PC, P.QTTB, P.TCKT, P.CTCT&QLSV, P.TT, V.ĐTSĐH; Toàn thể CBVC Viện Ngân hàng Tài chính và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.NHTC chuẩn bị tài liệu

15h30

Bàn giao công tác bảo vệ khu vực Nhà 5, 6, 7 cho Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Nhượng, Thúy, Tuyên (P.TCCB); Dũng, Quỳnh Anh, Ngà, Sơn, Cường, Lý, Thắng (P.TH); Tuấn, Hòa, Lâm (TT.DVHTĐT); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH và TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu

18h00

Giới thiệu thông tin tuyển sinh Chương trình Hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa Đại học Lincoln (Vương quốc Anh) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện tham gia đào tạo tiến sĩ, thành viên Ban Điều phối Chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ, các ứng viên và người có quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 17/11/2020

08h00

Gặp mặt Cựu sinh viên Khóa 18 Khoa Thống kê về thăm trường.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Bích (K.TK) và các Cựu sinh viên Khóa 18 Khoa Thống kê.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TT, P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Mở thầu onlline gói kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Đỗ Hà, Q.Mai (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội thảo "Kinh doanh dịch vụ lưu trú chia sẻ trong kỷ nguyên số".

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể giảng viên Khoa Du lịch và Khách sạn, các nhà Khoa học quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng 501 Nhà A2

K.DL & KS chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về rà soát, đánh giá và cập nhật các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trình độ đại học do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo và cấp bằng.

Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường - Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các thành viên Hội đồng KH&ĐT Trường, Trưởng Khoa/Viện có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Chủ tịch HĐT- Chủ tịch HĐ KH&ĐT Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT và các khoa/viện chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch công tác năm 2021.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể CBVC Phòng CTCT & QLSV.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Ban Giám hiêu làm việc với Trung tâm Đào tạo Từ xa về kế hoạch công việc năm 2021.

Ban Giám hiệu, cùng toàn thể CBVC TT.ĐTTX.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Hải, Thanh (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TT-PC); Đức (P.QLĐT); Ngọc (ĐTN); Sơn (HSV); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: K.KT&QLNNL, K. TK, K.DL&KS, V.NHTC, V.TM&KDQT và các sinh viên vi phạm kỷ luật.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h00

Tổng duyệt Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh lần thứ ba” (CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS - 3rd CIEMB 2020).

Đ/c: Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Dũng, Hoàn (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc (ĐTN); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Hội trường A2

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

18h00

Chương trình Chào tân Sinh viên Khóa 62 và cuộc thi “Nấc thang K62 - Theo dấu mặt trời” - Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TT; Toàn thể CBVC Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, Sinh viên K59, 60, 61, 62 và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A2

K.BĐS&KTTN chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 18/11/2020

07h45

Tiếp và làm việc với Chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Thành (P.QLKH); Thành (V.ĐTSĐH); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh lần thứ ba” (CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS - 3rd CIEMB 2020) - Phiên chính buổi sáng.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội đồng Giáo sư, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, Lãnh đạo các bộ môn trực thuộc Khoa/Viện, các tác giả có bài viết, cùng các cán bộ viên chức, các giảng viên, học viên, NCS quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

10h30

Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên.

Ban Giám hiệu, Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng Trưởng các đơn vị, viên chức được bổ nhiệm và giảng viên được bổ nhiệm thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2020.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Thành, Hưng, Hưởng, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên hệ Đào tạo từ xa.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT & ĐBCLGD); Hà (P.CTCT & QLSV); Vinh, Trung, Huyền (TT.ĐTTX) và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Giải bóng đá cán bộ, viên chức và người lao động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại diện lãnh đạo Chính quyền và Công đoàn các đơn vị; Thành viên CLB Bóng đá CBGV và CBVC, NLĐ quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sân bóng đá ĐH KTQD

Công đoàn trường chuẩn bị nội dung

15h30

Họp xét công nhận chuẩn đầu ra và quy đổi điểm tin học, ngoại ngữ cho sinh viên hệ đào tạo từ xa.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT & QLSV); Vinh, Trung, Huyền (TT.ĐTTX); Thùy (K.NNKT) và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh lần thứ ba” (CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS - 3rd CIEMB 2020) - Phiên chính buổi chiều.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội đồng Giáo sư, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, Lãnh đạo các bộ môn trực thuộc Khoa/Viện, các tác giả có bài viết, cùng các cán bộ viên chức, các giảng viên, học viên, NCS quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Năm 19/11/2020

07h45

Gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, NGND, NGUT, GS nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TN, cùng các thế hệ lãnh đạo, NGND, NGUT, GS.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng B101-102 Nhà A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

08h00

Executive workshop: Current Problems, New Trends in International Publications and Recommendation for Authors.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng (V.PTBV); Thành, Hoàn, B.Thảo (P.QLKH); các tác giả đăng bài hội thảo CIEMB và các giảng viên, học viên, NCS quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

08h45

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TN, Thành viên Hội đồng Trường, Thành viên HĐKH&ĐT, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động trong trường và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

15h00

Họp Ban quản lý Dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Chi, Nhẫm (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT);  Hiếu (K.QTKD); Bảo (K.KTH); Hà (K.KHQL); Thông, Nhung (K.Marketing); Sơn, Cương (K.KHPT); Huy (K.TKT); Hương (V.QTKD); Tuấn, Hoàn (V.CNTT&KTS); Thanh (K.KTMT&BĐKH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Sáu 20/11/2020

08h00

Tập thể Lãnh đạo Trường chúc mừng các đơn vị nhân Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Đ/c Nhượng (TVĐU), các đ/c: Dũng, Phương (P.TH) và toàn thể viên chức của các đơn vị.

Tập thể lãnh đạo trường

Văn phòng các đơn vị

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 21/11/2020

08h00

Công đoàn Trường tổ chức khai mạc giải Tennis, Cầu lông, Bóng bàn cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, Đại diện công đoàn đơn vị, cán bộ, giảng viên, vận động viên và các đồng chí quan tâm.

Phó Chủ tịch CĐ Cấn Anh Tuấn

Sân Tennis

VP.Đ-ĐT & Ban thể thao chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 22/11/2020

17h00

Công đoàn Trường tổ chức trao giải và tổng kết giải Tennis Cầu lông, Bóng bàn cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Đại diện lãnh đạo các đơn vị, Đại diện công đoàn đơn vị, cán bộ, giảng viên và vận động viên tham dự.

Phó Chủ tịch CĐ Cấn Anh Tuấn

Sân Tennis

VP.Đ-ĐT & Ban thể thao chuẩn bị tài liệu

Thông báo

 

Bảo vệ Luận án
- 17h00, thứ Tư ngày 18/11/2020: NCS. Đỗ Thị Thu Hiền bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại khu vực Tây Bắc Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: Phòng 1503, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 24.36280280/6550; 6551 - Website: http://isd.neu.edu.vn - Email: isd@neu.edu.vn