NEU    Tiếng Việt    English
LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 46 năm 2020 (Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020)

Ngày đăng: 09/11/2020 10:21:3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 NĂM 2020
(Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 09/11/2020

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Ban Giám hiệu, Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.TT, P.QTTB, P.CTCT&QLSV, Đoàn TN và Đ/c Tùng (PSA).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h30

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tổng hợp và Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Nhượng, Thúy, Tuyên (P.TCCB); Dũng, Quỳnh Anh, Sơn (P.TH); Tuấn, Hòa, Lâm (TT.DVHTĐT); Trung (P.QTTB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Hải, V. Thúy, Phương (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Đức (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 10/11/2020

08h00

Hội nghị Chuyên đề kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong tình hính hiện nay.

Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên.

Đảng ủy khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội

Hội trường tầng 2 G3 trường ĐH Xây Dựng

Xe đón đại biểu lúc 07h45 tại sảnh A1

09h00

Tiếp và làm việc với Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát phục vụ xây dựng Đề án hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quân (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Lễ trao tặng tài liệu về AVFTA của Văn phòng Ban chỉ đạo Liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế cho Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Sen, Kiên (TT.TTTV); Thành, Hưng, Hưởng, Hòa, Quang (V.ĐTSĐH) và các Thầy/Cô quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Ban xây dựng Dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2021-2025.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Chi, Nhẫm (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Cương (K.KHPT); Hà Thanh (K.MTBĐKH&ĐT); Nhung (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về kế hoạch xây dựng chiến lược công nghệ thông tin 2025.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSDH); Vinh (TT.ĐTTX); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Trung (P.QTTB); Tuấn (V.CNTT&KTS); Huy (Khoa TKT); Thủy, Nghị, Hoàng, Dũng, Xuân Hương (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng tư vấn đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2021 - đợt 1.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên hội đồng theo Quyết định số 2263/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/10/2020 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng 215 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

16h00

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Ngọc (ĐTN); Dũng, Phương (P.TH); Chi (P.TCKT); Nhượng (P.TCCB); Thành (P.QLKH); Triệu (P.QLĐT); Hoàng Hà (P.CTCT&QLSV); Thành, Hưởng (V.ĐTSĐH); Nghĩa, Tuấn Anh (P.TT); Hội (TC.KT&PT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Trụ sở Chi nhánh BIDV Hà Nội, 4B Lê Thánh Tông, Hà Nội

Xe đón đại biểu lúc 15h30 tại sảnh A1

16h30

Báo cáo tiến độ kiểm kê tài sản.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác Kiểm kê tài sản theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 11/11/2020

08h00

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2020 và 2021.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

08h00

Khai mạc giải KARATE-DO truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Năm 2020.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), GS.TS Phan Công Nghĩa - Chủ tịch Hội Thể thao Trường, cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Ngọc (ĐTN); Quỳnh Anh (P.TH); Huê (Trạm Y tế); Vân, Cường, Sơn (BM.GDTC); Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Sân KTX Sinh viên

BM. GDTC chuẩn bị tài liệu

08h30

Tọa đàm ra mắt sách dịch “Calculus for Business, Economics and the Social and Life-Sciences”.

Ban Giám hiệu, NXB McGraw Hill, Công ty LGA, NXB Đại học KTQD, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, TT.UDCNTT, TT.TTTV, Đoàn TN; Các  giảng viên khoa Toán kinh tế; Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Đại biểu có giấy mời và các CBVC, sinh viên có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

NXB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp về tổ chức hội thảo: “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (3rd CIEMB 2020)”.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng); Đ/c: Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng  các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng, Thanh, P.Thảo, B.Thảo (P.QLKH); Hội, Dũng (Tạp chí KTPT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.ƯDCNTT); Ngọc (Đoàn TN); Tùng (PSA); Trọng (K.DLKS); Nhung (K.Marketing); Chủ trì và thư ký các phiên thảo luận song song theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập của sinh viên Đại học hệ Chính quy đi trao đổi tại nước ngoài.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Đức (P.QLĐT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp tổ công tác rà soát các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Triệu, Đức, Hoàng (P.QLĐT)

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Đoàn Thanh niên Báo cáo Ban Giám hiệu về ứng dụng quản lý đoàn viên YOUTHNEU APP.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo đơn vị: TT.UDCNTT, ĐTN.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

15h00

Trung tâm Đào tạo từ xa báo cáo Hội đồng Đề án tuyển sinh đại học hệ Đào tạo từ xa năm 2021.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tạo (P.QLĐT); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Huyền (TT.ĐTTX), đại diện lãnh đạo Khoa/ Viện: K.Luật, K. QTKD, V.KT-KT, V.NH-TC và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2021.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập và công nhận chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ cho sinh viên hệ đào tạo từ xa.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tạo (P.QLĐT); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Huyền (TT.ĐTTX), đại diện lãnh đạo Khoa/ Viện: K.Luật, K. QTKD, V.KT-KT, V.NH-TC và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h30

Tổng kết giải bóng đá NEU League S1 năm 2020 và kế hoạch triển khai giải bóng đá NEU League S2 năm 2021.

Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải Bóng đá NEU League S1.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.BTC giải bóng đá NEU League S1

Thứ Năm 12/11/2020

08h00

Họp rà soát tiến độ thực hiện soạn thảo các văn bản quản lý của Trường.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị tài liệu

10h00

Lễ Bế mạc và trao giải Bóng rổ truyền thống trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), GS.TS Phan Công Nghĩa - Chủ tịch Hội Thể thao Trường, cùng các đ/c: Chi (P.TC-KT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Ngọc (ĐTN); Quỳnh Anh (P.TH); Huê (Trạm Y tế); Vân, Cường, Hùng (BM.GDTC); Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Sân KTX Sinh viên

BM.GDTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Tác động của Covid-19 đến hoạt động Logistics ở Việt Nam”.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Thư ký Hội thảo, Ban chuyên môn theo Quyết định số 2235 QĐ/ĐHKTQD ngày 15/10/2020 của Hiệu trưởng và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TTNCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp triển khai Kế hoạch tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa K59.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Hải, Dũng, Nhàn, Hương, Thúy (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TC-KT); Đức (P.QLĐT); Quỳnh Anh (P.TH); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Ngọc (ĐTN); Sơn (HSV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

18h00

Talkshow ACB Next Banker.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên BTC chuỗi ngày hội việc làm ngành NHTC, các đại biểu, và các thầy cô quan tâm

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A2

BTC chuẩn bị tài

Thứ Sáu 13/11/2020

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2021.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h30

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch triển khai thực hiện Techfest 2020 tại trường.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Thắng (TT.KNSTXH); Ngọc (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tập thể lãnh đạo trường.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (VP.Đ-ĐT) và các đ/c: Nhượng, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 14/11/2020

08h00

Dự Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Thái Bình.

Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thành (V.ĐTSĐH).

Trường Đại học Thái Bình

Trường Đại học Thái Bình

P.TH chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 15/11/2020

 

 

 

 

 

 

Thông báo  

- 10h00, thứ Hai ngày 09/11/2020: Tiếp và làm việc với đại diện Trường SIM, Singapore tại Việt Nam. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm: Phòng 610 Tầng 6 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
- 15h00, thứ Năm ngày 12/11/2020: Hướng dẫn lưu học sinh khóa mới. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT), cùng các đ/c: Quang (V.ĐTSĐH); Hoa (Trạm y tế); Loan (TT.DVHTĐT); Trang (P.TCKT) và các lưu học sinh khóa mới. Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm: Phòng 1001, Tầng 10, Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án
- 17h00, thứ Hai ngày 09/11/2020: NCS. Từ Thảo Hương Giang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của xung đột giữa vai trò công việc và vài trò gia đình đến sự hài lòng công việc của giảng viên nữ các trường đại học ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị nhân lực, mã số: 9340404. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: Phòng 1503, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 24.36280280/6550; 6551 - Website: http://isd.neu.edu.vn - Email: isd@neu.edu.vn