NEU    Tiếng Việt    English
LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 45 năm 2020 (Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)

Ngày đăng: 02/11/2020 9:42:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 NĂM 2020
(Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 02/11/2020

09h00

Làm việc với Đề án 844 về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia - TECHFEST VIETNAM 2020.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thắng (TT.KNSTXH) và đại diện Đề án 844.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Đề án 844, P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

16h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo giáo dục năm 2020 (VEC 2020).

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thành (P.QLKH).

Chủ nhiệm UB.VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội

Phòng họp 704, số 22 Hùng Vương, Hà Nội

 

Thứ Ba 03/11/2020

08h30

Họp ban tổ chức Ngày hội việc làm “Banking career Fair 2020”.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hải, (P.CTCT&QLSV); Quỳnh Anh (P.TH); Nghĩa (P.CTCT&QLSV); Trung (P.QTTB); Ngọc (ĐTN); Sơn (HSV); Tâm, Đỗ Linh, Huy, Đinh Thảo, Thắng (V. NHTC).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

V.NHTC chuẩn bị tài liệu

10h30

Triển khai cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 29 và kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Asia Cần Thơ.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Hải, Thúy, Thanh (P.CTCT&QLSV); Tuấn, Hoàn (V.CNTT&KTS); Chi (P.TCKT); Đức (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc (ĐTN); Sơn (HSV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT & QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Tổ thư ký theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 04/11/2020

08h30

Quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Tập huấn công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy); Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Đ/c Nhượng (Thường vụ Đảng ủy); Đ/c Hà (P.CTCT&QLSV).

Đảng ủy khối các trường Đại học, cao đẳng

Hội trường Trường Đại học Giao thông vận tải

Xe đón đại biểu lúc 07h45 tại sảnh A1

09h30

Họp Tổ công tác rà soát các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng (P.QLĐT) và các thành viên tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm khối hành chính.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Ban tổ chức chuẩn bị Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Tác động của Covid-19 đến hoạt động Logistics ở Việt Nam”.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn (P.QLKH); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Thủy (TT. UDCNTT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); T.Anh, Hương, Đoàn, Châu (TT.NCTVKT&KD); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH, TTNCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tập thể lãnh đạo trường.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (VP.Đ-ĐT) và các đ/c: Nhượng, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 05/11/2020

08h30

Họp Ban tổ chức Tọa đàm ra mắt sách dịch “Calculus for Business, Economics and the Social and Life-Sciences”.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thế, Vân (K.Toán Kinh tế); Kiên (TT.TTTV); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Tú, Sang, Quyên, Hạnh (NXB) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.QTTB, P.TCKT, P.TT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

NXB chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Thanh tra - Pháp chế báo cáo Ban Giám hiệu công tác thanh tra.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng, Hậu (P.TT-PC); Nam; Trường (K.Luật); Ngọc (V.ĐTTT, CLC&POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo Ban Giám hiệu về công tác phối hợp với Đề án 844 tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia - TECHFEST VIETNAM 2020.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thắng (TT.KNSTXH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 06/11/2020

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 11.2020.

Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Lễ Khởi động dự án và tập huấn lãnh đạo trẻ về môi trường 2020.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, K. MTBĐKH&ĐT và sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng B101-102 Nhà A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

08h45

Hội nghị Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 11.2020.

Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c thành viên Đảng ủy trường và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

09h00

Lễ khai giảng Chương trình Liên kết đào tạo Cử nhân Quốc tế Quản trị Kinh doanh DSU-NEU Khóa 5 năm học 2020-2021.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, cùng đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện, Bộ môn; đại diện lãnh Phòng ban, Trung tâm trực thuộc trường, Phụ huynh và sinh viên Khóa 4 và Khóa 5 của Chương trình.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường B2-103 Nhà A2

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

13h30

Tọa đàm về khó khăn thách thức trong phát triển các khu CNC với Ban quản lý khu công nghệ cao TP.HCM trong khuôn khổ trao đổi và tọa đàm khoa học chương trình Executive MBA.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng); cùng các đ/c Thành, Hòa (V.ĐTSĐH); Các thầy cô giáo trong đoàn công tác và học viên chương trình Exe-MBA.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Khu CNC TP.HCM

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

 

Thứ Bảy 07/11/2020

08h00

Ngày hội việc làm “Banking career Fair 2020”.

Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), Ban Giám hiệu, cùng các đ/c trong ban tổ chức, các thầy cô giáo và sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Sảnh Nhà A1-A2

BTC chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động Ngành giáo dục.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn trường và các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận trong toàn trường.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Hội trường A2

VP.ĐT-ĐT, CĐGDVN chuẩn bị tài liệu

09h00

Khai giảng Khóa 7 chương trình Thạc sỹ điều hành Quản trị kinh doanh quốc tế PGSM.

Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), Ban Giám hiệu, Thành viên ban quản lý và ban điều hành chương trình; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.ĐTSĐH, P.TH, P.HTQT, P.QTTB, cùng các thầy cô giáo tham gia giảng dạy và học viên chương trình.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Chương trình PGSM chuẩn bị tài liệu

19h30

Tổng kết, trao giải cuộc thi "Thầy Cô trong mắt em" do Công đoàn Giáo dục Việt Nam chủ trì.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Hà (UVTV CĐT); Thu (VP.Đ-ĐT).

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.ĐT-ĐT, CĐGDVN chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 08/11/2020

08h00

Khai trương Ký túc kiểu mẫu Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Sinh viên, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị; Các CBVC có quan tâm và đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sân KTX Sinh viên

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

09h00

Khai mạc Ngày hội tuổi trẻ Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU YOUTH FESITVAL 2020.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, cùng đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện, Bộ môn; đại diện lãnh Phòng ban, Trung tâm trực thuộc trường, Hội SV, các tân sinh viên K62 và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sân KTX Sinh viên

ĐTN - HSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 8 năm 2020 tại TP Hồ Chí Minh.

Ban Giám hiệu, TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Trường TC Future tại TP.HCM. 

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

13h00

Diễn đàn Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới nhìn từ góc độ văn hóa kinh doanh.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đại biểu có giấy mời.

Ban Tuyên giáo trung ương

Khách sạn Grand Plaza Hà Nội

BTC chuẩn bị

Thông báo  

- 09h00, thứ Ba ngày 03/11/2020: Hỗ trợ lưu học sinh bậc đại học trong việc đăng ký tín chỉ và sử dụng phần mềm học tập. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT), cùng các đ/c Đức, Cường (P.QLĐT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm: Phòng 1001 Tầng 10 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án
- 16h00, thứ Tư ngày 04/11/2020: NCS. Vũ Thị Kim Lan bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái trong báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: Phòng 1503, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 24.36280280/6550; 6551 - Website: http://isd.neu.edu.vn - Email: isd@neu.edu.vn