NEU    Tiếng Việt    English
LỊCH TUẦN

Lịch công tác tuần 44 năm 2020 (Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

Ngày đăng: 02/11/2020 9:40:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 NĂM 2020
(Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 26/10/2020

09h00

Dự khai mạc đợt giám sát đánh giá Dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học (SAHEP).

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng đ/c Trung (P.QTTB).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng họp D205 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xe đón tại Sảnh A1 lúc 08h45

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

15h00

Họp Hội đồng xét kết quả tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh tế học Tài chính giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và trường Đại học Lincoln - Vương Quốc Anh, Khóa 3 năm 2020.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh Chương trình Lincoln năm 2020 theo Quyết định số 687/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/10/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 27/10/2020

08h00

Hội thảo khoa học Quốc gia, chủ đề: “Nền Kinh tế số: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo Ban tổ chức và thư ký hội thảo, Ban biên tập theo Quyết định số 2267QĐ/ĐHKTQD ngày 21/10/2020 của Hiệu trưởng; Hội đồng khoa học và đào tạo Trường; Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, các đc có giấy mời, các nhà khoa học; CBGV và sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.CNTT& KTS chuẩn bị tài liệu

10h00

Tổng kêt tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Ban Giám hiêu, cùng các đ/c trong Ban Tư vấn tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các khoa/Viện quản lý đào tạo của trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, P TH, P.TCKT chuẩn bị

14h00

Làm việc với Ngân hàng Thế giới về Dự án Thư viện điện tử.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Mai (P.TCKT); Phượng (V.ĐTTTCLC&POHE).

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Họp online

14h30

Viện Đào tạo Quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về việc thay đổi Quy chế đào tạo chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU và Quy chế học bổng chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh BBAE.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng); Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Chi (P.TCKT); Triệu (P.QTĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Đảm, Thục Anh, Giang, Hồ Lan (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Tổng duyệt chuẩn bị cho Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng toàn thể các CBVC P.QLKH, các sinh viên đăng ký tham dự Hội nghị có mặt tại Hội trường A2 để tập dượt chuẩn bị cho buổi Hội nghị chính thức.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 28/10/2020

08h00

Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Biến đổi khí hậu và Quản lý bền vững ở Việt Nam và Đài Loan”.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Thư ký Hội thảo theo Quyết định số 2268 QĐ/ĐHKTQD ngày 21/10/2020 của Hiệu trưởng và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Khai mạc giải BÓNG RỔ truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2020.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), GS.TS Phan Công Nghĩa – Chủ tịch Hội Thể thao Trường, cùng các đ/c: Chi (P.TC-KT); Hà (P.CTCT & QLSV); Nghĩa (P.TT); Ngọc (ĐTN); Quỳnh Anh (P.TH); Huê (Trạm Y tế); Vân, Cường, Sao (BM.GDTC); Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Sân KTX Sinh viên

Bộ môn GDTC chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp phổ biến quy chế và chuẩn bị thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưởng, Quang (V.ĐTSĐH) và các thành viên Ban chỉ đạo coi thi, Điểm trưởng và thư ký điểm thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp chốt phương án vận hành và khai trương khu Ký túc xá Nhà 5,6,7.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác Xây dụng phương án hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo khi đưa nhà 5,6,7 vào hoạt động.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TTDVHTĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng xét kết quả tuyển sinh Chương trình cao học Việt Nam - Hà Lan, Đợt 2 năm 2020.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh Chương trình cao học Việt Nam – Hà Lan năm 2020 theo Quyết định số 416/QĐ-ĐHKTQD ngày 02/06/2020 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị “Nghiên cứu khoa học sinh viên năm” năm 2020 và Lễ trao giải thưởng “Nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân – Vietcombank” năm học 2019-2020.

Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn thanh niên, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị:: P.TH, P.TC-KT, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TT, Chủ tịch Hội SV; Đại diện lãnh đạo Khoa/Viện, Cán bộ/Giảng viên phụ trách NCKHSV, Trợ lý Khoa/Viện; CLB Sinh viên NCKH; Giảng viên hướng dẫn đề tài NCKHSV đạt giải; Sinh viên/Nhóm sinh viên đạt giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế quốc dân – Vietcombank” năm học 2019-2020; cùng toàn thể CBVC P.QLKH và Các  đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm  Hồng Chương

Hội trường A2

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp báo cáo tiến độ kiểm kê tài sản của Trường.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ kiểm kê tài sản theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h00

Tọa đàm, gặp gỡ các cán bộ viên chức, người lao động về hưu năm 2020.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Quỳnh Anh (Phó Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các cán bộ giảng viên, viên chức, người lao động của trường về hưu năm 2020.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Nha Trang, Khánh Hòa

CĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp xét tuyển hệ đào tạo từ xa đợt 8 năm 2020.

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Nhượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT & ĐBCLGD); Hà (P.CTCT & QLSV); Vinh, Trung, Huyền (TT.ĐTTX), đại diện lãnh đạo Khoa/ Viện: K.Luật, K. QTKD, V.KT-KT, V.NH-TC và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công rà soát công tác tuyển dụng giai đoạn 2010-2020.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường; Hoa; Thọ (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Nhượng, Thúy, Tú, Hải Anh (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 29/10/2020

07h30

Hội thảo Khoa học Quốc gia "Vai trò tri thức trẻ trong nền Kinh tế số".

Đ/c Chương ( Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, P.CTCT&QLSV, P.TT, ĐTN, HSV và  đại diện lãnh đạo các Khoa/ Viện, Trung tâm, đại biểu có giấy mời và CBGV và Sinh viên quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp chuẩn bị tổ chức hội thảo: “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (3rd CIEMB 2020)”.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng, Thanh, P.Thảo, B.Thảo (P.QLKH); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Ngọc (V.ĐTTT, CLC & POHE); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.ƯDCNTT); Ngọc (ĐTN); Tùng (PSA).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm khối hành chính.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Nghiệm thu đề tài Nhà nước: "Đánh giá hiệu quả và tác động chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc từ đổi mới đến nay".Mã số: CTDT.26.17/16-20.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tạp chí KT&PT), cùng đại diện lãnh đạo P.QLKH và các thành viên đề tài.

Ủy ban Dân tộc

Phòng họp 504 tầng 5, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

K.KHQL đề tài chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2019-2020.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp về tổ chức Tọa đàm đối thoại chính sách trong khuôn khổ TECHFEST.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hoàn, Hưng, B.Thảo (P.QLKH); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Thắng (TT.KN&STXH); Ngọc (ĐTN); Tùng (PSA).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng quy định học bổ sung kiến thức chương trình Đại học đối với các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác và tổ chuyên môn theo Quyết định số 619/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/9/2020 và 688/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/10/2020 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 30/10/2020

08h00-11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp công dân (Phòng họp A tầng 5 Nhà A1)

 

08h30

Họp Hội đồng trường.

Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng trường.

Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Nhượng (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Ban Giám hiệu gặp mặt Lưu học sinh khóa mới.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quân (P.HTQT); Đức, Cường (P.QLĐT); Quang (V.SĐH); Trang (P.TCKT); Tuấn (TTDVHTĐT); Hoa (Trạm Y tế); Điều (ĐTN) và đại diện Khoa/Viện có lưu học sinh theo học.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

16h30

Khai trương Ký túc Nhà 5,6,7.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Sinh viên, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và các CBVC có quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sân Nhà 7

TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 31/10/2020

07h00

Diễn đàn Thanh niên ASEAN 2020 (Ngày thứ nhất).

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: TT.KN&ĐMST, P.CTCT&QLSV, P.TT, ĐTN, HSV và sinh viên là đại biểu chính thức diễn đàn.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

09h00

Lễ tổng kết năm học 2019-2020 và Chào đón tân sinh viên K62 (E-BBA và E-BDB).

Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các giảng viên tham gia giảng dạy, các đồng chí có giấy mời cùng toàn thể viên chức Viện QTKD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 01/11/2020

07h00

Diễn đàn Thanh niên ASEAN 2020 (Ngày thứ hai).

Đ/c Thọ (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: TT.KN&ĐMST, P.CTCT&QLSV, P.TT, ĐTN, HSV và sinh viên là đại biểu chính thức diễn đàn.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

08h00

Thi tuyển sinh cao học khóa 29 đợt 2 năm 2020 (2020 - 2022). Thi môn Luận

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Giảng đường A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 8 năm 2020 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Đức Thọ

Hội trường A

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

13h30

Thi tuyển sinh cao học khóa 29 đợt 2 năm 2020 (2020 - 2022). Thi môn KTTH và Ngoại ngữ

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Giảng đường A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thông báo  
- 07h00 thứ Hai ngày 26/10/2020: Tổ chức kiểm tra Tiếng Việt đầu vào cho Lưu học sinh khóa mới. Thành phần:Đ/c Tùng, Quân, Trang (P.HTQT), cùng các đ/c: Linh, Thúy (K.NNKT), Quang (V.ĐTSĐH). Chủ trì:TS. Đào Thanh Tùng, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm:Phòng 1001 Tầng 10 Nhà A2.P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
- 08h00 thứ Ba ngày 27/10/2020: Tổ chức tuần lễ định hướng cho Lưu học sinh khóa mới. Thành phần:Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT). Chủ trì:TS. Đào Thanh Tùng, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm:Phòng 610 Tầng 6 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
- 16h30 thứ Ba ngày 27/10/2020: Sơ khảo Chương trình BS-NEU Music Festival. Thành phần:Đ/c Hương (Viện trưởng), cùng các thành viên Ban giám khảo và toàn thể CBGV V.QTKD và sinh viên V.QTKD. Chủ trì:PGS.TS. Lê Thị Lan Hương - Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh. Địa điểm: Hội trường A2.V.QTKD chuẩn bị tài liệu.
- 13h00 thứ Năm ngày 29/10/2020: Chung kết Chương trình BS-NEU Music Festival. Thành phần: Đ/c Hương (Viện trưởng), cùng các thành viên Ban giám khảo và toàn thể CBGV V.QTKD và sinh viên V.QTKD. Chủ trì:PGS.TS. Lê Thị Lan Hương - Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh. Địa điểm: Hội trường A2.V.QTKD chuẩn bị tài liệu.

- 08h00 Chủ Nhật ngày 01/11/2020: Ngày hội phụ huynh IBD@NEU. Thành phần:Đ/c Đảm (Viện trưởng), cùng toàn thể CBGV Viện ĐTQT và sinh viên chương trình Cử nhân đào tạo quốc tế IBD@NEU. Chủ trì:TS. Đồng Xuân Đảm, Viện trưởng - Viện Đào tạo quốc tế. Địa điểm:Hội trường A2, B101-102, B103.V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án
- 16h00, thứ Ba ngày 27/10/2020: NCS. Vũ Hồng Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo quy trình - Nghiên cứu trong các doanh nghiệp phát điện Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏTrang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: Phòng 1503, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 24.36280280/6550; 6551 - Website: http://isd.neu.edu.vn - Email: isd@neu.edu.vn