NEU    Tiếng Việt    English
TUYỂN SINH
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ bằng Tiếng Anh năm 2020

Cập nhật lúc: 14:41:57 07/02/2020

Tuyển sinh Khóa học ”Xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu định lượng"

Cập nhật lúc: 10:17:22 05/12/2019

THÔNG BÁO V/v: Tuyển sinh Thạc sĩ kinh tế Tài chính Ohio (MFE Ohio) Đối tác chính thức của Viện CFA - Khóa 6, khóa học 2019 - 2021

Cập nhật lúc: 16:25:33 21/01/2019

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ bằng tiếng Anh năm 2019

Cập nhật lúc: 15:45:57 28/01/2019

Tuyển sinh Khóa học ”Xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu định lượng" năm 2018

Cập nhật lúc: 14:37:25 07/11/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ bằng Tiếng Anh năm 2018 (khóa 39)

Cập nhật lúc: 15:53:57 17/01/2018

Tuyển sinh Thạc sĩ Kinh tế Tài chính Ohio (MFE ohio), Khóa 6, năm học 2018-2020

Cập nhật lúc: 13:37:16 14/07/2017

Tuyển sinh Khóa học ”Xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu định lượng"

Cập nhật lúc: 16:20:50 12/10/2017

Gia hạn Tuyển sinh Khóa học “Các lý thuyết đương đại trong nghiên cứu QUẢN LÝ”

Cập nhật lúc: 16:26:12 06/09/2017

Gia hạn tuyển sinh Khóa học “Các lý thuyết đương đại trong nghiên cứu KINH TẾ”

Cập nhật lúc: 16:23:55 06/09/2017

Tuyển sinh Khóa học “Các lý thuyết đương đại trong nghiên cứu KINH TẾ” được sự tài trợ của Chính phủ Australia

Cập nhật lúc: 15:16:10 02/08/2017

Tuyển sinh Khóa học “Các lý thuyết đương đại trong nghiên cứu QUẢN LÝ" VỚI được sự tài trợ của Chính phủ Australia)

Cập nhật lúc: 15:7:3 02/08/2017

Tuyển sinh Thạc sĩ Kinh tế tài chính - Khóa 5 năm học 2017-2019

Cập nhật lúc: 14:23:47 04/06/2015

Tuyển sinh khóa học: "Một số lý thuyết chuyên sâu trong quản trị kinh doanh"

Cập nhật lúc: 10:25:22 08/10/2014

Tuyển sinh Lớp "Xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu định lượng" năm 2017

Cập nhật lúc: 11:12:16 30/12/2014

Tuyển sinh Khóa học “Thực hành phân tích định lượng trong nghiên cứu kinh tế bằng STATA”

Cập nhật lúc: 14:39:54 31/08/2015

Viện Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) thông báo tuyển sinh Khóa học “Thực hành nghiên cứu khảo sát và phương pháp hồi qui số liệu xã hội học”

Cập nhật lúc: 10:45:30 26/05/2015

Tuyển sinh Thạc sĩ kinh tế tài chính-MFE (1+1) do Đại học OHIO, Hoa Kỳ cấp bằng

Cập nhật lúc: 10:6:25 05/12/2014Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: Phòng 1503, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 24.36280280/6550; 6551 - Website: http://isd.neu.edu.vn - Email: isd@neu.edu.vn