(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Các chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ của các doanh nghiệp, tổ chức

Đào tạo ngắn hạn

Viện cung cấp các chương trình đào tạo ngắn hạn đa dạng cho các doanh nghiệp, tổ chức, trường Đại học, viện nghiên cứu và các Bộ, Ban ngành về những vấn đề liên quan tới quản lý. Các khóa học chủ yếu được thiết kế riêng và thực hiện theo đơn đặt hàng của khách hàng. Các giảng viên do Viện cung cấp là những người có trình độ vững vàng và nhiều kinh nghiệm trong bối cảnh quản lý ở Việt Nam.

Một số khóa học điển hình như sau:

Các khóa tập huấn dành cho doanh nghiệp

Viện cung cấp các khóa học diploma bao gồm các chuyên đề cơ bản về quản trị kinh doanh như Nguyên lý và kỹ năng quản lý, Marketing, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị nguồn nhân lực, v.v. Ngoài ra, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, Viện có thể cung cấp các khóa học chuyên sâu theo từng chuyên đề.

Các khóa tập huấn dành cho các tổ chức công

Viện cung cấp các khóa học về nâng cao năng lực quản lý cho các tổ chức công, như Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công, Tư duy chiến lược và kỹ năng lập kế hoạch trong khu vực công, Phân tích chính sách, Năng lực chủ tài khoản (cho các tổ chức sự nghiệp có thu mới chuyển sang tự chủ), Quản lý dự án, Quản trị điều hành, v.v.

Thảo luận nhóm trong một khóa tập huấn về phát triển kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ địa phương

Viện cũng cung cấp các khóa học nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu (chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh) cho giảng viên các trường đại học, các Viện nghiên cứu. Đây là những khóa học có tính thực hành cao, rất hữu ích cho các giảng viên/nghiên cứu viên trẻ. Các khóa học này cũng hoàn toàn phù hợp với nhân viên ở các tổ chức phi chính phủ, các dự án tài trợ, hay các nhân viên của các công ty tư vấn, nhân viên nghiên cứu thị trường (khóa học về phương pháp nghiên cứu), v.v.

Đào tạo cấp bằng

Viện có chức năng đào tạo các chương trình đại học và sau đại học. Viện đang xúc tiến để khai giảng chương trình Thạc sỹ Nghiên cứu Quản lý, một chương trình có mục tiêu trang bị các kiến thức chuyên sâu về quản lý và kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý. Chương trình này phù hợp nhất cho giảng viên các trường Đại học, nhân viên các Viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, cán bộ các Bộ ban ngành có làm công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách, các tổ chức phi chính phủ, nhân viên nghiên cứu thị trường và quản lý nhân sự. Ngoài ra, Viện cũng xúc tiến các chương trình hợp tác với đối tác trong khu vực.