(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Tổng quan về Chương trình Thạc sĩ Kinh tế tài chính (1+1)

Chương trình Thạc sỹ Kinh tế Tài chính (MFE1+1) là chương trình liên kết đào tạo theo hình thức 1+1 giữa Đại học Ohio, Mỹ và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Việt Nam. Học viên học năm đầu tại Việt Nam và năm thứ hai tại Mỹ. Chương trình được thiết kế cho những học viên mong muốn theo đuổi nghề nghiệp chuyên sâu trong thế giới tài chính. Nội dung của chương trình Thạc sỹ Kinh tế Tài chính nhấn mạnh vào mối liên hệ giữa kinh tế và thị trường tài chính, nhằm chuẩn bị cho sinh viên đối mặt với những thách thức lớn của tương lai. Chương trình cung cấp cả cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tế.

Chương trình Thạc sỹ Kinh tế Tài chính được Viện CFA (https://www.cfainstitute.org) công nhận đã lồng ghép ít nhất 70% nội dung kiến thức của Chương trình Đào tạo Chuyên gia Phân tích Tài chính (COBK) và đặt trọng tâm vào Bộ Tiêu chuẩn Đạo đức và Thực hành của Viện CFA. Vì vậy, chương trình MFE sẽ hỗ trợ sinh viên đạt được chứng chỉ CFA (phân tích tài chính chuyên nghiệp), một chứng chỉ được công nhận rộng rãi và có uy tín trên toàn thế giới.

Điểm khác biệt của Chương trình so với MBA

Trong khi chương trình MBA có nội dung kiến thức rộng bao trùm nhiều lĩnh vực quản trị doanh nghiệp nói chung, MFE1+1 có tính chuyên sâu rất cao. Chương trình được thiết kế cho những ứng viên muốn theo đuổi những công việc như chuyên viên phân tích trái phiếu, quản lý danh mục đầu tư, … Trong khi một chương trình MBA được thiết kế để giúp các nhà quản trị quản lý doanh nghiệp, MFE1+1 đặt trọng tâm vào mối tương tác giữa các thị trường tài chính và môi trường kinh tế; học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng để có thể áp dụng những điều kiện hiện hữu trong kinh tế vào các thị trường tài chính cụ thể.