(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Nguyen Thi Thuy Ngan, EPhD-6. Local Leader Traits, Local Values and Citizens’ Political Participation in Vietnam
Local Leader Traits, Local Values and Citizens’ Political Participation in Vietnam Ngan Thi Thuy Nguyenb & Quang Canh Lea a Institute for Sustainable Development, National Economics University, Ha...
Xem thêm
Toạ đàm khoa học: Randomized Controlled Trials (RCTs) as a tool for understanding the development policies and programs
Chiều ngày 25/03/2024 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương trình Đào tạo Tiến sỹ bằng Tiếng Anh (E-PhD) đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề“Randomized Controlled Trials (RCTs) as a tool for unde...
Xem thêm
Sinh hoạt khoa học chuyên môn Chương trình EPhD
Được sự đồng ý của Ban chuyên môn EPhD, đơn vị thường trực Ban chuyên môn Chương trình EPhD đã tiến hành tổ chức sinh hoạt khoa học góp ý cho luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Phạm Thu Vân – Khoá 5, ...
Xem thêm
Sinh hoạt khoa học chuyên môn Chương trình EPhD
Được sự đồng ý của Ban chuyên môn EPhD, đơn vị thường trực Ban chuyên môn Chương trình EPhD đã tiến hành tổ chức sinh hoạt khoa học góp ý cho luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Nguyễn Thị Thu Trang – ...
Xem thêm
Báo cáo tiến độ và Góp ý đề xuất nghiên cứu của các NCS chương trình Tiến sĩ bằng Tiếng Anh
Chiều ngày 15/3/2024, Ban chuyên môn Chương trình tiến sĩ bằng Tiếng Anh đã tổ chức buổi góp ý Đề xuất nghiên cứu cho NCS khoá 6 và 7 thuộc Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh” tại phòng 1501 ...
Xem thêm
Toạ đàm khoa học: Anchoring Household’s Inflation Expectations when Inflation is High
Sáng 19/03/2024 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương trình Đào tạo Tiến sỹ bằng Tiếng Anh (E-PhD) đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Anchoring Household’s Inflation Expectations when Inf...
Xem thêm